6 dagar kvar!

2014-03-24

Japan

Ginkaku-ji stenträdgård - Kyoto, Japan.